Preparació del vídeo motivador “El creixement com a aprenentatge”

9 d’abril de 2015 –  La realització participativa dels tres vídeos motivadors del projecte Castelldefels educa ha començat a caminar amb la sessió de preparació de la peça El creixement com a aprenentatge. Ha estat protagonitzada per un total de 9 famílies provinents dels diversos centres de La Casa dels Infants de la ciutat.

L’objectiu de la peça audiovisual és promoure un espai de diàleg i comunicació comunitària entre un petit grup de famílies de diversos centres de La Casa dels Infants i algunes integrants de l’Espai de Debat Educatiu (EDE) de Castelldefels.

En un primer moment, s’han fet tres equips per al treball col·lectiu. Tot seguit, cada un ha preparat una sèrie de preguntes a formular i després hem passat a fer un assaig de la gravació. Tot plegat ha anat rodat!