Col·legi Frangoal participa en el projecte “Jo ja puc”

Els nois i noies de 4t d’Educació Primària del Col·legi Frangoal de Castelldefels estem elaborant els rodolins de l’auca del Projecte “Jo ja puc!” i ens estem adonant de que, a mida que passa el temps, cada vegada som més autònoms i responsables.

Veure album fotogràfic