L’EDE durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023 i  amb el suport del servei de Mediació de l’Ajuntament hem reflexionat sobre la convivència.

A l’apartat de recursos  trobareu els materials elaborats sobre la convivència.