L’Espai de Debat Educatiu (EDE) ofereix, a professionals de l’educació i a les famílies, la possibilitat de reflexionar i debatre, conjuntament, aspectes importants de l’educació per tal de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència educativa.

El debat parteix dels coneixements i els sabers de totes les persones que hi participen. Cadascú aporta el que sap i la seva experiència.

L’EDE es va iniciar durant el curs 2012-2013 amb el suport de la Diputació de Barcelona.

  • Promoure el diàleg, la comprensió i la confiança dels diferents col·lectius.
  • Promoure una educació integral que faciliti el desenvolupament personal i social
  • Establir sinergia de consens entre famílies, professionals de l’educació i agents educatius
  • Impulsar l’educació en valors

Una trobada mensual, els divendres de 9:30 a 11:00 h a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.